Vystoupení dětí literárně dramatického oboru ZUŠ Krnov

Dne 19. 1. 2017 navštívily DS Krnov děti z literárně dramatického oboru ZUŠ v Krnově pod vedením Mgr. Opršalové a
Mgr. Stavárkové.

Svým tanečním a divadelním vystoupením zpříjemnily čtvrteční odpoledne nejen našim klientům, kteří se na ně přišli
podívat v hojném počtu, ale také svým rodičům, kteří je přišli na jejich veřejné vystoupení podpořit.Čtyřicet dětí svým „temperamentním“ vystoupením dodalo energii a radost ze života všem přihlížejícím a odměnou za
to jim byla nejen sladká pozornost od domova, ale hlavně bouřlivý potlesk všech diváků.Moc děkujeme všem vystupujícím a těšíme se na jejich další návštěvu v domově.