Předvánoční posezení - Charita Krnov

V pondělí dne 19. 12. 2016 jsme strávili příjemné dopoledne s klienty a pracovníky Charity Krnov, kteří nás pozvali
na předvánoční posezení.


K dobré kávě a výbornému cukroví nám zpívaly a přednášely děti ZŠ Slezské diakonie v Krnově, které nám v závěru
svého vystoupení rozdaly drobné vánoční dárky. Děkujeme všem za krásnou předvánoční atmosféru a v roce 2017 přejeme jen vše dobré…..