Posezení u vzpomínek

Páteční odpoledne 9. 12. strávila devatenácti-členná skupina klientů v kulturním sále.

Byli zde pozváni a odměněni malým občerstvením za jejich píli při výzdobě či přispěním osobních materiálů pro výstavu ve Flemmichově vile Krnov.
Během koštování zákusků, chlebíčků a jiných drobností se každý klient jednotlivě vrátil zpět ve vzpomínkách do
svého mládí, o které se se všemi přítomnými i podělil.
Někdy to bylo i emotivní, ale všichni se navzájem doplňovali tak, jak to vnímali oni samotní, obzvláště v poválečné době.Garantem této výstavy pod názvem "Na křídlech vzpomínek je Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem
Krnov, který rád přijal výzvu podílet se na veřejné prezentaci a dal tak i prostor našim klientům.

pracovník VČA