ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS

LETOŠNÍ PODZIM U NÁS V DOMOVĚ PRO SENIORY PROBĚHNE 2. ROČNÍK ZDRAVOTNĚ MOTIVAČNÍ AKCE PRO SENIORY ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS.

VĚŘÍME, ŽE SE HO PODOBNĚ JAKO LONI ZÚČATNÍME A ŽE SPOLU S NAŠIMI KLIENTY A ČLENY OPĚT PŘIVÍTÁME PODZIM AKTIVNÍM POHYBEM A DOKÁŽEME, ŽE VĚK ANI ZDRAVOTNÍ STAV NEROZHODUJE A VŽDY LZE UDĚLAT NĚCO DOBRÉHO PRO SVÉ ZDRAVÍ.