Procházka ve Smetanových sadech

Někteří klienti si už ani nedovedou vybavit, jak vypadá nejen stromová alej ve Smetanových sadech, ale jaká je především jejich nová podoba po rekonstrukci,

kdy došlo k vykácení starých a nemocných stromů, k obnově komunikací, obměně laviček, instalaci nového veřejného osvětlení, vodovodních přípojek, šachet, fontán, k vybudování dvou dětských hřišť, k terénním úpravám, obnově trávníků, pokládání kobercových trávníků se závlahou a výsadbou zeleně, a také k celkové úpravě u řeckého památníku.>

 

Právě tam jsme se 31.8. vypravili.

Klientům se procházka velice líbila, obzvláště když jsme ji završili návštěvou cukrárny.