Poděkování Nadaci rozvoje zdraví za podpoření projektu Pohyb s radostí

V minulém roce se Domovu pro seniory Krnov podařilo získat finanční prostředky od Nadace rozvoje zdraví k vybavení prostor pro léčebný tělocvik seniorů a zakoupení speciálních pomůcek pro tuto aktivitu.

Tímto bychom rádi poděkovali Nadaci rozvoje zdraví za zaslané prostředky.