Bon Appetit radost z jídla v dlouhodobé péči

K modelu „Bon Appetit – radost z jídla v dlouhodobé péči“ se připojil náš domov dne 23. 11., kdy do zařízení dorazila zástupkyně České alzheimerovské společnosti paní Hradcová Dana. Zaměstnanci prošli prvním vzděláváním a byl ustanoven tým pro Bon Appetit, který bude zaštiťovat implementaci zvyšování kvality stravování do praxe. Více informací je možné získat na: http://www.alzheimer.cz/vzdelavani-cals/kurzy/rozvoj-kvality-pece-o-osoby-s-demenci-pro-socialni-a-vedouci-pracovniky-na-prikladu-programu-bon-appetit-radost-z-jidla/