Počítačový kurz pro seniory

Od 20. 10. do 2. 11. 2015 proběhl v Domově pro seniory Krnov počítačový kurz pro seniory pod záštitou Educo Centrum s.r.o. Krnov. Kurz byl financován ze sponzorských darů.

Náplní kurzu bylo mimo jiné základní práce s PC, práce s internetem nebo založení e-mailové adresy. Kurz se seniorům velmi líbil a nové poznatky rádi upotřebí v každodenním životě.