Aktuální projekty

 

V letošním roce jsme získali od Moravskoslezského kraje finanční prostředky v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2018. Vytvořili jsme projekt "Vzpomínky nás spojují" jehož součástí je mezigenerační spolupráce klientů domova a žáků různých základních škol  na území města. Každé setkání by mělo být v duchu minulých dob, ve kterém senioři seznámí žáky s dobou jejich mládí a ukáží, čím byla tato doba zvláštní a zajímavá.

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zdraveho-starnuti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-98155/

 

Nadace Agrofert v roce 2018 finančně podpořila projekt s názvem Svépomocné skupiny pro rodinné pečující v domácím prostředí. Tento projekt vznikl v září 2018 a trvá do současnosti. Finanční podpora této nadace je do září 2019. Svépomocné skupiny se scházejí 1x měsíčně společně s odborníky v rámci oblasti péče. Primárně slouží svépomocné skupiny ke sdílení zkušeností, pomoci a podpory všech zúčastněných. Svépomocné skupiny dávají podporu rodinám v setrvání seniorů v domácím prostředí, oddálení jeho nástupu do pobytové sociální služby. Nadaci Agrofert za její finanční příspěvek velmi děkujeme.