V současné době nemáme žádné aktuální veřejné zakázky.

 

aktuální veřejné zakázky

 

 

veřejné zakázky - archiv

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky - evakuační výtah

Specifikace dodávky evakuačního výtahu

Zadávací dokumentace

Půdorys 1.NP (stávající stav)

Půdorys 1.PP (stávající stav)

Půdorys 2.NP (stávající stav)

Půdorys 3.NP (stávající stav)

Půdorys 4.NP (stávající stav)

Dílčí řešení PBŘ pro stavební úpravy

Inspekční zpráva z r. 2015

Požárně-bezpečnostní řešení

Smlouva o dílo - návrh

Souhlas hasičů

 

 

 

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - výměníky tepla

Výzva - výměníky tepla

Smlouva o dílo

Rozpočet

 

 

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu vyzýváme k podání nabídky "Domov pro seniory Krnov - Senior Point" - bourací a zdící práce

Výzva k podání nabídky

Návrh smlouvy o dílo

Půdorys 1.NP - stávající stav 1:50

Půdorys 1.NP - stávající stav 1:100

Světelné obvody

Zásuvkové obvody

Slepý rozpočet

Průvodní zpráva

 

 

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu vyzýváme k podání nabídky "Protipožární stěny s dveřmi pro DS Krnov":

Výzva k podání nabídky

Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 - Specifikace dodávky

Příloha č. 2 - Nákresy