Zde se můžete dozvědět nejen Vaše názory, ale i nejčastější odpovědi na Vaše otázky.

Děkujeme

 

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Jaké písemnosti musím doložit zájemce o umístění do Domova pro seniory Krnov?

Příloha č. 1 k S 03 - Žádost o poskytování sociálních služeb
Příloha č. 2 k S 03- Vyjádření registrujícího praktického lékaře

V případě opatrovníka, přikládá opatrovník kopii rozhodnutí soudu o ustanoven opatrovníka. V případě, že má zájemce zmocněnce, dokládá kopii plné moci (popř. generální plné moci).

Kde může zájemce potřebné formuláře na umístění získat?
•    U sociální pracovnice v zařízení.
•    Na webových stránkách www.dskrnov.cz sekce dokumenty ke stažení.

Jaká je čekací doba od podání žádosti do přijetí do Domova pro seniory Krnov?
Dnem přijetí žádosti do Domova pro seniory Krnov začne běžet doba 60-ti dní, ve které sociální pracovnice s vedoucí zdravotního úseku provedou posouzení žádosti. Sociální pracovnice navštíví zájemce v domácnosti popř. v přechodném místě pobytu. Následně zašle zájemci informační dopis o zařazení/nezařazení žádosti do seznamu čekatelů.  
Čekací doba do Domova pro seniory Krnov je různě dlouhá, vždy záleží na uvolnění kapacity dané služby.

Náleží příspěvek na péči Domovu pro seniory Krnov?
Příspěvek na péči dle zákona o sociálních službách náleží domovu v plné přiznané výši.

Mohu si vzít s sebou do domova domácí zvíře?
Domácí zvíře (pes, kočka) do domova vzít nelze. Akvárium s rybičkami nebo andulku ano, pokud se domluvíte se sociální pracovnicí a za podmínek stanovených domovem.

Jak je to s pomůckami pro inkontinenci? Dostanu je v domově nebo si je musím sám zajistit?
Inkontinenční pomůcky může pomoci zajisti zdravotní sestra domova.

Co když můj příjem nebude postačovat na úhradu pobytu a stravy v domově?
Za pobytové služby v Domově pro seniory hradí klient úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15% jeho příjmu. Pokud příjem klienta nepostačuje na úhradu nákladů, je možné se s osobami blízkými klienta domluvit a uzavřít dohodu na spoluúčasti na úhradě nákladů poskytované služby (§ 71 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Mohu se do domova přijít podívat předem?
Ano, můžete. Stačí se dopředu domluvit se sociální pracovnicí.

Urychlí sponzorský dar přijetí do domova?
Sponzorský dar neurychlí přijetí do domova. Darování sponzorského daru se řídí vnitřními pravidly domova.