Pravidla pro podávání podnětů a stížností

 

Podněty, stížnosti, ombudsman

  1. Pravidla pro podávání podnětů a stížností naleznete v odkazech jednotlivých služeb Domova pro seniory Krnov. Zde můžete podat podnět, stížnost i prostřednictvím webu.

    Domov pro seniory
    Domov se zvláštním režimem
    Pečovatelská služba  2. V případě nevyřešeného sporu v rámci komunikace s kompetentními pracovníky Domova má uživatel Domova nebo osoby, které uživatele prokazatelně zastupují nebo hovoří jejich jménem možnost podání stížnosti k ombudsmanovi, který byl zřízen rozhodnutím Rady Města Krnova číslo 1835/43 ze dne 25. 1. 2017.