„Vzpomínky života – Na křídlech vzpomínek“

 SX CZ logo claim CMYK

Tento projekt vznikal v průběhu celého roku 2016 na základě reminiscenčních setkáních s klienty Domova pro seniory Krnov. Závěrem roku byla upořádána veřejná výstava ve Flemmichově vile Krnov, která byla souborem životních příběhů seniorů z Domova pro seniory Krnov. Byla realizována díky projektu „Plníme přání seniorům“, jehož iniciátorem je společnost Sodexo Benefity.

Součástí výstavy byly předměty jako: vzpomínkové krabice, knihy života, historické leporelo nebo stromy života.

Děkujeme společnosti Sodexo Benefity za finanční dar ve výši 9 000,-Kč.