Dárci, kteří pomohli v roce 2017

Děkujeme dárcům, kteří v roce 2017 přispěli jak na činnost Domova nebo na zakoupení potřebného zařízení:

 

PhDr. Jindra Čekanová Kč 11.000,- zakoupení notebooku
AUTOMYČKY ČR s.r.o. Kč 20.000,- zakoupení rehabilitačního přístroje Rotren
Veolia Energie ČR, a.s. Kč 20.000,- příspěvek na realizaci kurzu pro seniory "Taneční terapie"
SCA Hygiene Products, s.r.o. Kč 43.954,- příspěvek na zlepšení péče o uživatele
Perfekt Distribution, a.s. Kč 24.032,- pro potřeby zařízení
Nadace AGROFERT Kč 3.200,- příspěvek na projekt "Jedeme v tom společně 2017"

 

 

 "Vzpomínky života - Na křídlech vzpomínek"

 SX CZ logo claim CMYK

Tento projekt vznikal v průběhu celého roku 2016 na základě reminiscenčních setkáních s klienty Domova pro seniory Krnov. Závěrem roku byla upořádána veřejná výstava ve Flemmichově vile Krnov, která byla souborem životních příběhů seniorů z Domova pro seniory Krnov. Byla realizována díky projektu „Plníme přání seniorům“, jehož iniciátorem je společnost Sodexo Benefity.

Součástí výstavy byly předměty jako: vzpomínkové krabice, knihy života, historické leporelo nebo stromy života.

Děkujeme společnosti Sodexo Benefity za finanční dar ve výši 9 000,-Kč.